I NATT JAG DRÖMDE


I natt jag drömde något som
jag aldrig drömt förut
Jag drömde det var fred på jord
och alla krig var slut

Jag drömde om en jättesal
Där statsmän satt på rad
så skrev dom på en konvolut
och reste sig och sa:

Det finns inga soldater mer
Det finns inga gevär
Och ingen känner längre till
det ordet militär

På gatorna gick folk omkring
och drog från krog till krog
och alla drack varandra till
och dansade och log

I natt jag drömde...

LAST NIGHT I DREAMED

Last night I dreamed something that
I never dreamed before
I dreamed there was peace on earth
And all wars were over

I dreamed about a giant hall
Statesmen sat there in rows
So they wrote in a contract
and stayed there and said:
There are no more soldiers
There are no guns
and nobody knows any longer
the word military

On the streets the people went around
and went from inn to inn
and all drank together
and danced and smiled at each other

Last night I dreamed...