Sjömansjul på Hawaii

Jag en ensam sjöman är
långt från svenska kustens skär.
Jag ska fira julen här uppå Hawaii.
Här finns ingen smyckad gran,
ingen snö på juledan.
Och i solsken ligger båten här vid kaj.

Det är julkväll här ombord,
men jag längtar hem till nord.
Där de kära nu samlats till helgsmyckat bord.
Här finns allt i överflöd
så jag lider ingen nöd,
men det lindrar ej hemlängtans glöd.

Klockor ringa julefriden in,
klangen bringar ro i varje sinn.
Det är julkväll på Hawaii
från den blomstermängda kaj,
längtar jag hem till vinter och snö.


| D | D7 | G | D |
| D | G D | E7 | A7 |
| D | D7 | G | D |
| E7 | ./. | A Adim| A7 |

| D | ./. | ./. | D Adim|
| A7 | ./. | D E7 | A7 |
| D | ./. | ./. | D Adim|
| A7 | ./. | D G | D D7 |

| G | ./. | D | D7 |
| G | ./. | D E7 | A7 |
| D | ./. | ./. | D Adim|
| A7 | ./. | D G | D |

Yngve Stoor