Stockholm i mitt hjärta


Solljuset stiger ur havet, spelar i koppar och glas
Stockholm i gryningen strålar som var hon en gyllene vas
med blommor från Östersjöns länder
med ängsört från ekarnas sal
en skönhet på urbergets stränder, Mälarens ljuva vestal.

Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu,
åldrad i ungdomlig grönska, öarnas stad, det är du!
Av städer jag känner i världen
är du den stad som fått allt.
Genom Mälarens kärlek till havet,
en blandning av sött och salt.

Solljuset dansar på fjärden,
det glittrar för stor och för smått
för träkåken uppe på Söder men även för Konungens slott.
Det porlar i fiskrika stränder, det valsar i Mälarens famn,
det skymmer och skänker oss drömmar,
sjungandes sjöstadens namn.

Stockholm i mitt hjärta…..